Betöltés...

 

Környezeti fenntarthatósági terv

A CTS-Informatika Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági tervét.

Általános célkitűzések

A fenntartható fejlődés olyan érték, amely mélyen gyökerezik az Európai Unióban, és a magyar társadalom szárára is egyre nagyobb jelentőséggel bír. A fenntartható fejlődés célja olyan fejlődés, amely jelen igényeinek kielégítése mellett nem fosztja meg a jövő generációit saját szükségleteik kielégítésének lehetőségétől. A CTS-Informatika Kft. a fenntarthatósági tervében – költségvetési lehetőségeihez képest – alapvetően két területre összpontosít: egyrészt a környezeti célok megfogalmazására és teljesítésére, másrészt a társadalmi feltételek javítására.

A CTS-Informatika Kft. a fenntarthatóság szemléletmódjának, elterjesztésének elkötelezett támogatója, munkatársai mindennapi munkájuk során ezen elvekre figyelemmel látják el faladataikat.

A CTS-Informatika Kft. az alábbi általános célkitűzések figyelembevételével készítette el fenntarthatósági tervét:

- a CTS-Informatika Kft. hozzájárul a társadalmi feltételek javításához

- a CTS-Informatika Kft. tevékenysége során a gazdaságosabb és környezetkímélőbb működésre törekszik.

Jelen fenntarthatósági terv célja, hogy a CTS-Informatika Kft. fenntartható fejlődés elérése érdekében kifejtett teljesítményének mérése, közzététele, elszámolhatóvá tétele megvalósuljon.

A fenntarthatósági terv hatálya

A fenntarthatósági terv hatálya kiterjed a CTS-Informatika Kft. székhelyére, telephelyére, továbbá valamennyi alkalmazásában álló munkatársára.

1. A környezeti fenntarthatósággal összefüggő feladatok, célkitűzések

A CTS-Informatika Kft. a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében a következő környezeti fenntarthatósággal összefüggő célkitűzéseket vállalja:

- Az új gépek, eszközök, és termékek fejlesztése során a várható környezeti hatások elemzése megtörténik, és a fejlesztések ezek figyelembevételével valósulnak meg. E célkitűzés keretében a Cégünk a rendelkezésére álló források függvényében olyan technikákat alkalmaz - beleértve a technológiát, tervezést, karbantartást, üzemeltetést és felszámolást -, amelyek elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett gyakorlatban alkalmazhatók, és a leghatékonyabbak a környezet egészének magas szintű védelme szempontjából.

- A CTS-Informatika Kft. célul tűzi ki a hasznosításra átadott hulladék arányának növelését a keletkezett hulladékon belül. A cél megvalósítása érdekében be kell vezetni a keletkező hulladék szelektív gyűjtését és meg kell szervezni a hulladék átadását az újrahasznosítással foglalkozók részére.

A papír felhasználásával kapcsolatos célkitűzések

- A CTS-Informatika Kft. a papír vásárlásakor előnyben részesíti a környezetbarát termékjellel ellátott, valamint az újrahasznosított rostanyagból készült papírokat, melyek fehérítéséhez klórmentes vegyszert alkalmaznak.

- A papírhulladékok mennyiségének csökkentése érdekében az egyik felén már használt, bizalmas adatokat nem tartalmazó papír másik oldala felhasználható belső információk nyomtatására.

- A CTS-Informatika Kft. környezettudatos szemléletét a szervezetünkkel kapcsolatban álló partnerek felé is jelezzük, az e-mailjeink láblécében megjelenő szöveggel: „Környezetünk védelme érdekében csak a legszükségesebb esetekben nyomtatjuk ki e-mailjeiket, a papírhulladékot szelektíven gyűjtjük és a munkaanyagokat újrahasznosított papíron jelentetjük meg.”

- A CTS-Informatika Kft. a projektek tervezett összköltségéből meghatározott összeget elkülönít az ökohatékonyságra, környezet-egészségügyi, környezettudatosságot erősítő feladatokra fordított kiadások számára.

2. Fenntartható fejlődés és a munkakörnyezet

A fenntartható fejlődés egyik kulcsfontosságú eleme az energiafelhasználás racionalizálása. A rendelkezésre álló erőforrások körültekintő és hatékony felhasználása, valamint az energiatakarékos szemlélet előtérbe helyezése hozzájárul a szervezet gazdaságosabb működtetéséhez. A hatékonyabb energiagazdálkodás érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani az irodatechnikai eszközök üzemeltetésével kapcsolatos szokásokra, valamint az irodaépületekben található fűtési-hűtési rendszer használatának módjára.

- Az épületekben elhelyezett energia-felhasználó készülékek takarékos működtetése: az irodák gazdaságosabb és környezetkímélőbb működtetése érdekében a CTS-Informatika Kft. munkatársai vállalják, hogy az irodákban található minden olyan használaton kívüli irodatechnikai berendezést, amely képes az úgynevezett „stand-by”, azaz készenléti üzemmódra körültekintőbben működtet.

- A környezetvédelmi szempontból előnyösebb termékek előnyben részesítése: a CTS-Informatika Kft. törekszik a kombinált, valamint az anyag- és energia-takarékos irodatechnikai készülékek beszerzésére és alkalmazására. Ennek megfelelően a személyi számítógépek, monitorok, nyomtatók, lapolvasók, faxok, másológépek, projektorok beszerzésekor az energiafogyasztás fontos szempont lesz, és vizsgálni fogjuk a berendezés anyagösszetételét, a kétoldalas nyomtatás, az újra feldolgozott papír használhatóság, és stand-by üzemmód szempontjait is.

3. Fenntartható fejlődés és a társadalmi feltételek javítása

- A CTS-Informatika Kft. vállalja, hogy honlapján biztosítja a nyilvánosság számára az aktuális környezeti információkhoz való hozzáférést.

- A CTS-Informatika Kft. vállalja, hogy munkavállalói tudásmegosztáson vesznek részt, ahol felkészülnek a fenntarthatósággal kapcsolatos változásokra.

- A CTS-Informatika Kft. törekszik a gépkocsi használat optimalizálására, előnyben részesíti az online kommunikáció használatát.

- A CTS-Informatika Kft. vállalja, hogy támogatja az alkalmazottakat abban, hogy környezetbarát közlekedési eszközzel, tömegközlekedéssel jussanak el munkahelyükre. Ezt a támogatást az éves bérlet megvásárlásával biztosítja.

- A CTS-Informatika Kft. vállalja, hogy munkavállalói számára a minimálbérhez képest átlagosan magasabb fizetést biztosít.

4. Záró rendelkezések

- A CTS-Informatika Kft. munkatársai közül 2022.12.31-ig fenntarthatósági felelőst jelöl ki, akinek feladata a fenntarthatósági szempontok állandó vizsgálata és érvényesüléseik elősegítése.

- A CTS-Informatika Kft. a fenntarthatósági tervét a vállalkozás hivatalos honlapján is elhelyezi.

 

Debrecen, 2021.12.01.

Üzenjen nekünk